Show contact information
Norsk  Support  Nøkkeltall forklaring

Tjenestesalg per:

"Utf." .. er snittverdien av tjenestesalg per utført time (i behandling) i perioden
"Arb." .. er snittverdien av tjenestesalg per arbeidtime (på jobb) i perioden
"Kunde" .. er snittverdien av tjenestesalg per kunde i perioden
"Beh." .. er snittverdien av tjenestesalg per besøk/behandling i perioden

Produktsalg per:

"Kunde" .. er snittverdien av produktsalg per kunde i perioden
"Tj. %" .. er snittandelen for produktsalg (kr) per tjenestesalg (kr) i perioden

Timefordeling:

"Utf." .. Er totalt antall utførte timer i perioden hvor det er jobbet med kunder i en vanlig timebestilling.
"Arb." .. Er angitt arbeidstid i timer i perioden hvor vedkommende er registrert som tilstede i bemanningskalenderen. Tid som er registrert som «Syk», «Fravær» eller lignende i timeboken er ikke trukket fra denne tiden.
"UA%" er andelen utført tid i forhold til arbeidstiden i perioden.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6018829
Sider: 9580252

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.