Show contact information
Norsk  Produkter  Serviceavtale

Serviceavtale

Timekiosk Serviceavtale

Timekiosk AS har basert på flere års erfaring med support og service på PC løsninger brukt i butikker, klinikker og salonger nå valgt å sette sammen en Timekiosk PC + Serviceavtale pakke. Timekiosk sin avtale er en Full-serviceavtale og skiller seg fra vanlige serviceavtaler ved at både support, maskinvare- og programvare service er inkludert. 

Full-serviceavtalen gir våre kunder den beste løsningen med tanke på kostnader og ikke minst effektivt servicenivå. Servicenivået, eller sagt på en annen måte; "når kan min PC faktisk brukes igjen" ... er svært viktig fordi man er helt avhengig av en fungerende PC til nær sagt enhver tid. Timekiosk vil med Full-serviceavtalen sende en ny maskin uavhengig av retur av den PCen som har feilet, eller som har driftsproblemer. Dette sikrer en rask feilrettingsprosess og forbedrer servicenivået betydelig.

Flere av våre kunder har gjort den erfaring at å få hjelp av et servicebyrå lokalt ofte kan løse et teknisk problem med en maskin, mens det samme servicebyrået gjerne ikke kan bistå med å få hele systemet i drift igjen. Dette skyldes at et servicebyrå gjerne mangler kompetanse på operativsystemer eller aktuell programvare som benyttes av den enkelte kunde. Timekiosk AS vil med sitt nye serviceopplegg (i de tilfeller hvor et problem ikke kan løses via telefon eller fjernstyring) raskt sende en ny og ferdig oppsatt maskin til den aktuelle kunden med post eller en annen avtalt forsendelsesmåte. Dette sikrer at en løsning på det aktuelle problemet raskt er på vei som erstatning for den feilede enheten.

Noen servicetilbud er basert på innsending og levering av en PC med feil, derpå følgende servicetid og så tilbakesending av maskinen etter feilretting. Mange har erfart at en slik prosess kan medføre at man er uten PC i mange dager eller endog uker. Dette er selvsagt ikke holdbart i en dataavhengig og kunderettet virksomhet. Med Timekiosk sitt serviceopplegg sender vi deg som nevnt raskt en erstatningsmaskin for den enheten som har feilet og ventetiden blir dermed betydelig redusert.

Feilmelding og prosess.
Feil på en maskin skal meldes til Timekiosk Support, som vanligvis vil forsøke å løse problemet på telefon og via fjernstyring hvis dette er mulig. Når det vurderes at feilen ikke kan løses på denne måten vil Timekiosk Support avtale med kunden hvordan forsendelse av en erstatningsmaskin skal skje. Ofte vil en budbiltransport eller en vanlig postforsendelse være hensiktsmessig, mens det også er mulig å avtale andre former for forsendelse når dette er tilgjengelig.

Servicetilfeller som innebærer forsendelse av maskinvare medfører et fast servicegebyr på Kr. 500,-. Dersom en spesiell forsendelse er ønskelig og avtales vil vi belaste kunden 50% av kostnadene ved en slik forsendelse. Forsendelse via vanlig post (bedriftspakke) er kostnadsfritt for kunden og inkludert i avtalen.

Service inkluderer maskinvare.
Timekiosk Serviceavtale inkluderer alt servicearbeid og alle byttedeler på maskinen slik den ble solgt og levert fra oss. Dersom maskinen er modifisert eller endret uten etter spesiell avtale med oss vil vi etter nærmere avtale belaste kunden for eventuelt merarbeid som skyldes slike endringer.

Serviceavtalen dekker ikke skade påført som følge av modifikasjoner, uforsiktig bruk, væskesøl, fysisk skade, slag/støt, varmgang grunnet feil plassering/bruk eller annen påvirkning som man normalt ikke bør utsette en PC for.

Timekiosk AS forbeholder seg retten til å bytte ut eller oppgradere en eller flere deler på PCer dekket av Timekiosk Serviceavtale i løpet av avtaleperioden. Dette gjøres uten kostnader for kunden og har til formål å utbedre feil og/eller forbedre PCens kvalitet og/eller funksjonalitet.

Service inkluderer programvare support og service.
Serviceavtalen inkluderer support, utbedring og gjenoppretting av operativsystem og programvare slik det er levert fra oss. Dersom det er installert programmer utover vår leveranse vil vi normalt ikke gjenopprette denne, men installere maskinen til "ny" tilstand hvor alle eksisterende programmer og data blir fjernet og erstattet med en ny installasjon. I de tilfeller vi oppdager annen programvare vil vi ta kontakt med kunden for å avtale om det er spesielle hensyn vi skal ta i forhold til dette. Merarbeid i forhold til dette vil normalt bli belastet kunde, med mindre annet er avtalt.

Data og konfigurasjoner knyttet til Timekiosk sine løsninger vil bli gjenopprettet av oss, mens kunden selv er ansvarlig for å sikkerhetskopiere egne programmer, data og konfigurasjoner og sørge for at disse ikke går tapt ved en ny systeminstallasjon av maskinen.

Det ytes ikke support på kontorapplikasjoner og annen programvare enn den som er levert med PCen fra oss. Utbedring av feil på lydutgang, lyd- og medieavspillere og lignende funksjoner er ikke inkludert, da erfaring viser at slike feil gjerne skyldes installasjon av diverse ekstra programvare som gjør endringer i systemet med problemer som følge. Med Timekiosk AS sin serviceavtale kan vi mot et fast servicegebyr på Kr. 1.000,- reinstallere og kjøre i gang din PC på nytt dersom installasjon av lydutgang/medieavspillere medfører driftsproblemer.

Virus og "treg maskin".
Timekiosk AS leverer alle PCer med profesjonelle Antivirus verktøy, men anbefaler den enkelte bruker å være forsiktig ved bruk av Internett, e-post og lignende. På tross av den største forsiktighet kan man være uheldig og få virus eller såkalt "malware" på sin PC. Med Timekiosk AS sin serviceavtale kan vi mot et fast servicegebyr på Kr. 1.000,- reinstallere og kjøre i gang din PC på nytt dersom den skulle være infisert av virus, malware eller lignende.

Generelt.
Alle priser er eksklusive mva og Timekiosk AS generelle betingelser gjelder. Timekiosk AS kan ensidig si opp serviceavtalen ved gjentatte feil/problemer som skyldes utforsiktig eller feilaktig bruk av PCer omfattet av avtalen.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6018787
Sider: 9580196

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.