Show contact information
Norsk  Support  Support beskrivelse

Som Timekiosk kunde har du tilgang til fri support på Timekiosk programvaren så lenge du bruker våre løsninger, enten det er snakk om ditt nye PC Kasse system, Fagdata system, Internett Booking, Websted eller annen programvare produsert av oss.

For alle vanlige henvendelser ber vi deg sende en epost til: support @ timekiosk.com
Dersom det ikke er praktisk å sende epost kan du ringe oss på telefon: 4696 4000
Vi yter ikke support på SMS, MSN, Skype eller lignende medier.

Kjernetiden for telefonsupport er kl. 10:00 - 18:00 alle hverdager.

Timekiosk programvaren kjører blant annet på åpne Windows løsninger som er installert hos den enkelte kunde. Generelt ytes det ikke gratis support på forhold som skyldes Windows, PC tekniske forhold som ikke er dekket av en serviceavtale, periferienheter, nettverk og lignende. Dette skyldes at den enkelte kunde i stor grad selv påvirker nevnte funksjoner/enheters virkemåte.

Dersom det ønskes en egen avtaler om driftsstøtte - ta kontakt!

Når vi yter support per telefon ber vi om at supporten forløper uten forsinkende ventetid hos dere. Det vil si at vi kan avbryte og lukke en supportsak hvor du/dere velger å ta eksempelvis andre telefoner eller bruke systemet selv, slik at vi ikke kan utføre supportarbeidet sammenhengende. Vi gjenåpner gjerne saken på et senere tidspunkt, men kan da belaste mertiden som går med for å gi utsatt support. Minstetiden for dette er 30 minutter og vanlig konsulentpris benyttes.


Følgende tabell viser kort hva som er inkludert i support og hva som belastes utenom. Priser for tjenestene er oppgitt her

Inkludert i support

Betalt Support

Opprettelse og endringer av systemparametre for første gangs opprettelse av system. Import av kundedata, notater og lignende fra andre systemer i forbindelse med opprettelse av system eller på et senere tidspunkt.
Hjelp til bruk av funksjoner og informasjon om tilpasning av Timekiosk, der dette ikke er beskrevet / forklart lett forståelig i tilgjengelige bruksanvisninger. Bearbeiding og import av produkter og tjenester. Endring av systemparametre etter oppstartperioden.
Hjelp til å avdekke og løse feil eller mangler ved Timekiosk systemene. Tid som medgår for feilretting og utbedring av samme. Integrasjon mot andre systemer og tilpasning av Timekiosk Automation, samt alt arbeid knyttet til drift og oppfølgning av disse.
Support og bistand til førstegangs bruk av Timekiosk programmene, rapportfunksjoner og andre programmer og tjenester levert av Timekiosk. Redigering av websted malverk, endringer i logoer/bilder og annet design/artwork.
Bistand til å løse problemer i Windows, inkludert periferienheter (skrivere/skannere mm.), bredbånd og lignende.
Support og hjelp som skyldes forhold/problemer uten årsak i funksjonalitet, feil eller problemer i Timekiosk levert maskinvare, programmer eller tjenester.
Opprydding, feilsøking og lignende i forbindelse med virusinfeksjon, malware og annen uønsket programvare, uansett leverandør av PC/system.
Ordinær support på Timekiosk programvare som bærer preg av gjentatt opplæring.

Se forøvrig også vår beskrivelse av service-/supportavtale for Timekiosk PC her

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6018808
Sider: 9580224

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.